Wizytówka


ADWOKACI HASSA, SZEWS S.C.
ul. Warszawska 8
41-200 Sosnowiec, Polska
tel. + 48 32 785 16 35
fax.  +48 32 266 09 79
tel. kom. + 48  790 261 777
kancelaria@kancelariahassa.pl

szczegółowe dane kontaktowe


Nasi partnerzy:
DORADZTWO PODATKOWE
Stefan Kasprzyk, mgr Marta Niziołek
ul. Dekerta 6
41-200 Sosnowiec, Polska

www.doradztwopodatkowe.sosnowiec.pl

 

 

 

 

 

Kancelaria działa nieprzerwanie od 1991 roku w tym samym miejscu. Zajmuje lokal na I piętrze budynku, ściśle współpracując z usytuowanymi tam bratnimi kancelariami adwokackimi.

Początkowo jednoosobowa. Obecnie kancelarię tworzy troje adwokatów łączących młodzieńczą werwę i otwarte horyzonty z doświadczeniem i dorobkiem. W skład zespołu wchodzą ponadto młodzi, zdolni i pracowici aplikanci adwokaccy.
Nasz zespół to ludzie o silnych osobowościach, bogatej wiedzy i zróżnicowanych specjalizacjach.

Pracujemy z pasją i zaangażowaniem, chętnie podejmując nowe wyzwania. Nasze doświadczenie, ciągła praca nad udoskonalaniem umiejętności zawodowych i stale aktualizowana wiedza pozwalają nam skutecznie doradzać Klientom i współtworzyć ich sukces.Sprawy cywilne (odszkodowania, sprawy o zapłatę, sprawy o wykonanie umów, eksmisje, stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, sprawy o zachowek, zniesienia współwłasności, zasiedzenia)

 

Sprawy rodzinne (sprawy o rozwód, sprawy o separację, sprawy ze stosunków majątkowych małżeńskich, sprawy z zakresu opieki i kurateli, alimenty, rozliczenia majątkowe małżonków)

 

Prawo spółek (tworzenie i rejestracja spółek, przekształcenia spółek, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, regulaminy organów spółek, negocjacje umów, reprezentacja przed sądami)

 

Umowy w obrocie gospodarczym (projekty umów i ogólnych warunków umów w obrocie profesjonalnym / konsumenckim, negocjacje umów, nadzór nad implementacją umów, zabezpieczenia realizacji kontraktów, obsługa zabezpieczeń umownych, spory gospodarcze przed sądem powszechnym i sądem polubownym)

 

Prawo karne (reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją, reprezentowanie oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją, reprezentowanie pokrzywdzonego przed Sądem we wszystkich instancjach, obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego, reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym)