• Spotkanie z synem i wnukiem

Problem:

 

  • Skonfliktowana rodzina, a w niej ojciec i dziadkowie małoletniego chłopca, pomawiani o nadużywanie alkoholu, nie będący w stanie uzyskać dobrowolnej zgody od matki dziecka na kontakty z małoletnim.
  • Mijały miesiące bez kontaktu ojca i dziadków z dzieckiem, problem narastał.
  • Dziecko zostało wywiezione przez matkę w niewiadomym dla nich kierunku.

Rozwiązanie:

 

  • Powiadomiona została Prokuratura i Policja o zaginięciu dziecka.
  • Wniesiono sprawę by Sąd ustalił miejsce pobytu małoletniego przez Policję.
  • Równocześnie toczyła się sprawa o ustalenie kontaktów ojca i dziadków z małoletnim.

Korzyści:

  • Policja podjęła odpowiednie poszukiwanie dziecka i odnalazła je.
  • Sytuacja dziecka ustabilizowała się.
  • Ojcu i dziadkom Sąd przyznał prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, wyznaczając im konkretne terminy.