• Nieznane długi zmarłego

Problem:

  • Umiera ojciec, który wiele lat temu odszedł od rodziny i nie utrzymywał z nią kontaktu.
  • Żona zmarłego i dzieci zmarłego dostają z banku pismo wzywające ich jako spadkobierców po zmarłym mężu i ojcu do spłaty zaciągniętego przez niego kredytu.
  • Spadkobiercy nie mieli pojęcia o długach zmarłego.
  • Spadkobiercy w ustawowym terminie nie dokonali odrzucenia spadku po zmarłym

Rozwiązanie:

  • Wystąpiono do Sądu z wnioskiem o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku

Korzyści:

  • Żona i dzieci zmarłego nie były zobowiązane do spłaty zaciągniętego przez zmarłego kredytu.
  • Sąd pouczył również jakie kroki mają podjąć dzieci, aby uchronić swoje małoletnie dzieci czyli wnuki zmarłego od ponoszenia odpowiedzialności za długi dziadka.