• Konflikt pomiędzy wspólnikami sp. z o.o.

Problem:

Dysonans pomiędzy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością narastał. Okazało się, że jeden ze wspólników, który jednocześnie był jedynym członkiem zarządu działał na szkodę spółki. Drugi wspólnik nie mogąc porozumieć się z nim, zwrócił się do kancelarii o pomoc prawną. Sprawujący zarząd wspólnik doprowadził niemalże do bankructwa spółki. Klient kancelarii chciałby przejąć udziały rozrzutnego wspólnika i mieć realny wpływ na działalność spółki. Sprawę komplikowała równowaga sił w spółce - każdy wspólnik posiadał 50 % udziałów.

Rozwiązanie:

  • Skierowano powództwo o rozwiązanie spółki z uwagi na doprowadzenie spółki do ruiny przez jednego ze wspólników i jego nielojalne zachowanie względem drugiego wspólnika.

Korzyści:

  • Rozwiązanie spółki z o.o. i likwidacja jej majątku.