• Były lokator pozwany o zapłatę zaległego czynszu

Problem:

Komornik wszczyna egzekucję przeciwko klientowi. Okazuje się, że chodzi o należność, której Spółdzielnia Mieszkaniowa dochodziła od byłego lokatora tytułem zapłaty za czynsz. Klient faktycznie mieszkał w tym lokalu ze swoimi rodzicami, lecz po ślubie się wyprowadził. Tymczasem pozew obejmuje okres, w którym klient nie zamieszkiwał już w tym lokalu. Wszystkie dokumenty z sądu (w tym pozew i nakaz zapłaty) były przesyłane na adres, pod którym klient nie mieszkał. Ustawowe terminy zaskarżenia orzeczeń sądowych już dawno minęły, w związku z czym orzeczenia stały się prawomocne i podlegają wykonaniu przez komornika.

Rozwiązanie:

  • Zakwestionowano  orzeczenie, na podstawie którego prowadzona była egzekucja
  • Wykazano, że orzeczenie nieprawidłowo zostało uznane za prawomocne i wykonalne

 Korzyści:

  • Oddalenie w całości pozwu względem klienta