• Umowa przedwstępna w podziale majątku wspólnego

Problem:

Do kancelarii zgłosił się klient i przedstawił następującą sprawę. Żona pozwała go o zapłatę dużej kwoty pieniędzy. Swoje roszczenie wywodzi z przedwstępnej umowy jaką zawarli o podział majątku wspólnego. Mocą tej umowy byli małżonkowie zobowiązali się sprzedać należącą do nich nieruchomość aby za uzyskane ze sprzedaży pieniądze spłacić kredyt obciążający ich mieszkanie. Mieszkanie to wyniku podziału uzyskać miała była żona ale bez żadnych spłat na rzecz klienta. Zgadzając się na takie rozwiązanie klient chciał sobie zapewnić stałe, nieskrępowane kontakty z dzieckiem. Strony umówiły się, że była żona w zamian za to nie przeprowadzi się nad morze, jak wcześniej zamierzała, a klient wykona umowę przedwstępną. Ustaleń tych jednak nie zawarto w umowie przedwstępnej. Po pewnym czasie klient zorientował się, że żona nie zamierza dochować porozumienia i zaraz po uzyskaniu mieszkania zamierza je sprzedać i wyjechać w nieznanym dla niego kierunku z synem stron. Dlatego klient wstrzymał się z ze spłatą kredytu mieszkaniowego i zatrzymał pieniądze, chcąc tym samym uniemożliwić jej planowany wyjazd.

Rozwiązanie:

  • Sprawę przekazano z procesowego trybu postępowania (o zapłatę) do trybu nieprocesowego (o podział majątku wspólnego)
  • Wniesiono o rozliczenie nakładów poniesionych przez męża na majątek wspólny małżonków
  • Podniesiono zarzut nieważności umowy przedwstępnej zawartej pod warunkiem zawieszającym

Korzyści:

  • Sąd dokonał pełnego podziału majątku wspólnego uznając umowę przedwstępną za nieważną
  • Mieszkanie otrzymał klient a była żona spłatę kilkukrotnie mniejszą od żądanej wcześniej przez siebie kwoty