• Utracona nieruchomość po latach wraca do rąk właścicieli

Problem:

Nieruchomość klientów została w latach 50-tych ubiegłego wieku wywłaszczona na podstawie dekretu o reformie rolnej, z uwagi na rzekomą przynależność ich dziadków do grupy obywateli niemieckich lub Polaków pochodzenia niemieckiego.

Rozwiązanie:

  • Zbadano akta w archiwach państwowych celem ustalenia dokładnego stanu faktycznego sprawy, tj. obywatelstwa przodków klientów, a także sposobu postępowania organów państwowych w tej sprawie
  • Ustalono, że nieruchomość przejęto bezprawnie
  • Skierowano powództwo o ustalenie nieistnienia przejścia prawa własności nieruchomości na Skarb Państwa

Korzyści:

  • Nieruchomość po niemal 50 latach wraca do jej prawowitych właścicieli